Něco o tepové frekvenci

Něco o tepové frekvenci

 

Fyzická aktivita neznamená jen běhání spojené s nepříjemným pocením. Zahrnuje veškerý  pohyb za celý den. Ke skutečnému snížení hmotnosti vede daleko menší aktivita, než si myslíte. Pozitivní efekt má totiž každá činnost, při které převažuje energetický výdej nad příjmem.

 

Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že pohyb je významným faktorem, který zásadním způsobem příznivě ovlivňuje zdraví. Pohyb je výborný prostředek preventivní péče o zdraví. Bohužel stále větší část populace vede sedavý způsob života, který má katastrofální vliv na zdravotní stav. Poslední výzkumy ukazují, že 25 % našich spoluobčanů nevykazuje žádnou pohybovou aktivitu a dalších 30 % sice malé množství pohybové aktivity absolvuje, ale z hlediska pozitivního ovlivnění zdravotního stavu není toto množství dostatečné.

A)  Negativní zdravotní důsledky sedavého způsobu života 
Dlouhodobá absence pohybu v konečném důsledku znamená že každý druhý člověk umírá na cévní příhody (infarkty a mrtvice). Při sedavém způsobu života dochází k ochabování svalstva nepracujících orgánů včetněsrdečního svalu, čímž se snižuje celková výkonnost organismu a klesá zdatnost. Také srdeční sval, není-li pravidelně zatěžován, „zleniví“ a stárne rychleji. Fyzická zdatnost je úzce provázána s psychickou pohodou, pravidelné cvičení pomáhá snižovat negativní důsledky stresu. Osoby pohybově neaktivní často trpí bolestmi zad v křížové oblasti, v oblasti šíje, bolestmi hlavy apod. Správně prováděné cvičení je jedinečný prostředek pro odstranění mnoha civilizačních chorob. Nedostatek pohybu často vede k obezitě.

  Doporučení pro ty, kteří s pohybovou aktivitou začínají
Velice důležité je zapamatovat si, že při zatěžování organismu neplatí čím více, tím lépe. Začátečníci jsou z důvodu silné motivace příliš horliví a přeceňují své schopnosti. Příliš intenzivní cvičení jim spíše uškodí, než pomůže. Opačný problém je zatěžování nízkou intenzitou, která nevyvolá požadované změny. Při vlastním cvičení by měla být intenzita cvičení zvolena tak, aby vyvolala dlouhodobé změny v organismu, a zároveň aby neuškodila.  V posledních letech se intenzivně zkoumá minimální velikost zatížení, která má prokazatelně pozitivní efekt na zdravotní stav. Minimální zatížení lze definovat takto: Dospělý člověk by měl provozovat alespoň 30 minut pohybové aktivity v nízké intenzitě ve většině dnů v týdnu (nejlépe každý den).  Je možné ji rozdělit do několika kratšíchčasových úseků.  Důležité je také to, že intenzita cvičení může být poměrně nízká (rychlá chůze).


B)  Pracovní pásma 
Má-li cvičení skutečně plnit svůj cíl, mělo by probíhat v přiměřené intenzitě, tedy ani příliš vysoké, ani příliš nízké.  Optimální intenzitu lze velmi dobře odhadnout z tepové frekvence (TF). Za základ pro stanovení pásem je vzata hodnota maximální tepové frekvence (TFmax), která představuje 100 %. Rozlišuje se pět pracovních pásem, z nichž každé slouží jinému cíli a ovlivňuje odlišné orgány a tělesné funkce organismu. Jednotlivá pracovní pásma lze rozlišit podle tepové frekvence, která se uvádí v procentech TFmax.

Pracovní pásmo

% TFmax

1) Pohyb pro zdraví 

50 - 60 %

2) Regulace hmotnosti

60 - 70 %

3) Rozvoj kondice

70 - 80 %

4) Zvyšování výkonnosti 

80 - 90 %

5) Závodní

90 - 100%

  1) Pohyb pro zdraví
Toto pásmo je vhodné zvláště pro začátečníky, starší osoby a osoby s vysokou nadváhou. Hodnoty tepové frekvence v rozpětí od 50 do 60 % TFmax jsou přijatelné i pro dlouhodobě neaktivní osoby, které jsou pak schopné vytrvat ve cvičení dostatečně dlouhou dobu, během níž dochází k žádaným změnám (zvyšování zdatnosti, spalování tuku apod.). Intenzita cvičení odpovídá rychlé chůzi (asi 6 km/h).

  2) Regulace hmotnosti
Cvičení v tomto pásmu je vhodné v případě, že jste již několik týdnů pohybově aktivní, nemáte vysokou nadváhu a vaším cílem je cítit se fit bez ambicí na výrazný růst výkonnosti. Cvičení v tomto pásmu posílí srdce a zlepší jeho činnost. Srdce se po několika týdnech stane výkonnější, svaly zesílí, zefektivní se zapojení energetických systémů a po několika týdnech lze již cvičit dlouhodobě bez nelibých pocitů a nepřiměřené únavy.

  3) Rozvoj kondice
Cvičení v tomto pásmu lze doporučit osobám, které chtějí být zdatnější a výkonnější. Cvičení pro rozvoj kondice přináší také zlepšení činnosti srdce a zefektivnění práce plic, tj. zlepšuje jejich schopnost přenášet kyslík do krve a odstraňovat oxid uhličitý z krevního oběhu. Po čase dochází i ke snížení míry vynakládaného volního úsilí, to znamená, že se člověk nemusí do cvičení tolik nutit jako na počátku. Přesto se občas objevují nepříjemné pocity, jako je dusnost nebo lehká svalová únava, což je v pořádku. Cvičení nemá být nepříjemné ani „bolestivé“, měli byste mít ale pocit, že bylo intenzivní.

  4) Zvyšování výkonnosti
Toto pásmo je určeno jen zkušeným osobám, které již cvičí několik let. Doporučená doba cvičení je ovšem jen několik minut. Cvičení v tomto pásmu lze již považovat za trénink ve sportovním slova smyslu. Osobám starším 35 let doporučujeme absolvovat zátěžový test za dozoru odborného lékaře, který rozhodne o zdravotní způsobilosti pro tento trénink.

  5) Závodní
Závodní pásmo je určeno jen mimořádně zdatným a velmi dobře trénovaným sportovcům, kteří trénují více let několikrát v týdnu a netrpí žádnými zdravotními problémy. V žádném případě nelze tento vysoce intenzivní trénink doporučit běžné populaci.

                                 Aktivita a zdravotní efekt pro jednotlivá pracovní pásma

Pásmo

%TFmax

Trvání aktivity

Zdravotní efekt

Intenzita

Příklad aktivity

Pohyb pro zdraví

50-60%

60 minut a více

zrychluje metabolismus spalování tuků

nízká

chůze 10 km

Regulace hmotnosti

60-70%

30 - 60 minut

zvyšuje zdatnost srdce a plic vysoký výdej energie spalování tuků

střední

jogging 6 km

Rozvoj kondice

70-80 %

10-30 minut

zlepšuje kondici ovlivňuje aerobní výkonnost

vyšší

běh 5 km

Zvyšování výkonnosti

80-90 %

5-10 minut

zvyšuje aerobní výkonnost

vysoká

rychlý běh 1,5 km

Závodní

90-100%

1 - 5 minut

kladný vliv na zdraví je sporadický

maximální

sprint 400 m

Osoby starší 35 let by neměly cvičit do maximální intenzity bez lékařského dozoru, ale i osoby mladší by neměly test provádět bez účasti jiné osoby.


C) Výpočet hraničních hodnot tepové frekvence pracovních pásem
Výpočet hraničních hodnot tepové frekvence (TF), tj. hodnot dolních a horních mezí pro jednotlivá pásma, lze stanovit na základě hodnoty maximální tepové frekvence (TFmax).

Nejčastěji se používá nepřímá metoda výpočtu: TFmax = 220 - věk

Po zjištění TFmax vypočtěte hodnoty dolních a horních hranic jednotlivých pásem podle návodu v tabulce.

Výpočet hodnoty dolních a horních hranic jednotlivých pracovních pásem

Pracovní pásmo

TFmax

Dolní mez

TFmax

Horní mez

Pohyb pro zdraví

x 0,50 =

 

x 0.60 =

 

Regulace hmotnosti

x 0,60 =

 

x 0.70 =

 

Rozvoj kondice

x 0.70 =

 

x 0.80 =

 

Zvyšování výkonnosti

x 0.80 =

 

x 0,90 =

 

Závodní

x 0,90 =

 

x 1 ,00 =

 

 Model pro výpočet maximální tepové frekvence a Doporučené rozsahy tepové frekvence pro různé druhy pohybových aktivit

Vyberte pracovní pásmo, které nejlépe vyhovuje vašim schopnostem. A podle tabulky nalezněte dolní a horní mez tepové frekvence vybraného pásma. Cvičení by tedy mělo být právě tak intenzivní, aby se tepová frekvence během cvičení pohybovala v tomto rozpětí.

  Měření tepové frekvence (TF)
   - 
Pro ruční měření tepové frekvence se nejčastěji používají následující tři body na těle:
1. Vřetenní tepna. Pokrčte paži v lokti a otočte ruku dlaní vzhůru, čtyři prsty (kromě palce) druhé ruky přiložte do prohlubně na vnitřní palcové straně pravé paže těsně za zápěstím. Nevýhodou je obtížné měření rychlého pulsu v případech velkého fyzického vypětí.
2. Krkavice. Přiložte dva prsty do prohlubně vedle ohryzku na krku. Nevýhodou je omezení přívodu krve do mozku ve chvílích velkého fyzického vypětí, což může vést až ke ztrátě vědomí.
3. Srdeční hrot. Při zátěži se nejlépe měří tepová frekvence přímo přiložením dlaně pravé ruky na levou stranu hrudníku těsně pod prsy, kde jsou hmatatelné pohyby srdečního hrotu.

   Ruční měření tepové frekvence je možné pouze tehdy, přerušíme-li cvičení. Tepová frekvence se zpravidla počítá po dobu 10 vteřin a počet tepů se pak násobí šesti nebo po dobu 15 vteřin a násobí se čtyřmi.

   - Pro elektronické měření tepové frekvence se používají dva typy elektronických měřičů, a to měřiče infračervené a elektrodové. Elektronické měření je přesnější než ruční.


D)  Testování zdatnosti
Aktuální zdatnost je možné zjistit testem 2 km dlouhé chůze.
· V rovinatém terénu naměřte přesně vzdálenost 2 km (např. 200 m, které půjdete 10krát tam a zpátky s obrátkou na metě) nebo použijte běžecký pás s přesně definovatelnou vzdáleností.
· Jděte (neběžte!) tak rychle, jak můžete, ale bez ohrožení svého zdraví.
· Změřte čas potřebný k překonání vzdálenosti 2 km.
· Ihned po skončení změřte svoji tepovou frekvenci (nemáte-li k dispozici elektronické měřicí zařízení, měřte tepovou frekvenci 15 vteřin a vynásobte čtyřmi).

           Podle následující tabulky si vypočtěte index zdatnosti.

                                          Výpočet indexu zdatnosti

Ukazatele

 

Muži

 

Ženy

Čas chůze

min

x 11,6 =                              1

min

x 8,5 =                                 1

s

x 0,2 =                               2

s

x 0,14 =                               2

TF

 

x 0,56 =                             3

 

x 0,32 =                               3

BMI*

 

x 0,2 =                               4

 

x 1,1 =                                 4

Součet

 

1+2+3+4=                           5

 

1+2+3+4=                            5

Věk

 

x 0,2 =                               6

 

x 0,4 =                                 6

Odečet

 

5 - 6=                                7

 

5 - 6 =                                 7

Index zdatnosti

 

420 - 7

 

304 - 7

 *BMI = hmotnost (kg)/výška2(m)

Na základě výsledného indexu zdatnosti můžete z následující tabulky stanovit odpovídající velikost zatížení, kterou je schopen váš organismus absolvovat.

                                        Velikost zatížení

Index zdatnosti

Úroveňzdatnosti

Počet cvičení týdně

Délka jednohocvičení

Doporučené pracovní pásmo

méně než 70

velmi nízká

2-5 týdně

20 - 30 minul

pohyb pro zdraví

70-89

nízká

3-4 týdně

30 - 40 minut

regulace hmotnosti

90- 110

průměrná

3-4 týdně

30 - 60 minut

rozvoj kondice

111 -130

vyšší

3-5 týdně

30 - 60 minut

rozvoj kondice

více než 130

velmi vysoká

4-6 týdně

45 - 60 minut

zvyšování výkonnosti

Při testování zdatnosti bez lékařské asistence se vyvarujte všech forem maximálního zatížení.

E) Pravidla správného zatěžování 
· Střídejte aktivity.
· Omezte výpadky ve cvičení na minimum.
· Velikost zatížení zvyšujte postupně.
· Nepodceňujte význam odpočinku.
· Při obezitě preferujte cvičení bez statického zatížení pohybového aparátu (např. cyklistika, plavání).

Jaké zásady je nutné při cvičení dodržet?
· Zahřejte se cvičením v nízké intenzitě s trváním 5-10 minut.
· Protáhněte se při rozcvičení strečinkovou formou.
· Zklidněte se na závěr hlavní části až pod hranici 120 tepů/min.
· Protáhněte se na závěr celého cvičení.
· Jakékoliv potíže při fyzické aktivitě konzultujte s lékařem.

 


 

 

 

Tepová frekvence (TF) udává počet tepů (stahů) srdce během jedné minuty. Jako jediná přesně vypovídá o zatížení organismu nejen během sportovní aktivity. Není dobré se spoléhat na osobní pocity, které jsou značně subjektivní. Sportovní aktivita by měla být pro organismus přínosem, nikoliv zhoubou. Není proto dobré volit příliš vysoké tempo a druhý den nevstát z postele.
 

A) Rozeznáváme:
Klidovou tepová frekvence (KTF) - ráno po probuzení, nebo těsně před spaním doporučuje se 3 dny za sebou a vzít pak průměr, Klidová TF se pohybuje v rozmezí 65-75 tepů za minutu, u trénovanějších jedinců klesá až k 50 tep/min. Podle klidové TF můžeme tedy i hodnotit naši trénovanost, příp. sledovat jak se zlepšujeme během delšího období. Pokud je KTF stejná nebo když se sníží, je sportovec trénovanější nebo více odpočinutý. Naopak zvýšení tepové frekvence cca o 10% může znamenat nedostatečné zotavení po tréninku z předešlého dne, stres či nastupující nemoc.
Aktuální tepová frekvence (ATF) -  má vliv na spalování tuku, vytváření svalů atp. Při příliš vysoké frekvenci dochází k trénování síly a vytrvalosti. K žádnému spalování tuků pak nedochází. Naopak příliš nízká tepová frekvence představuje neefektivní cvičení, kde se v našem těle prakticky nic neděje. 
Maximální tepová frekvence - HRmax (MaxTF) - Její hodnota odpovídá maximální intenzitě, kterou je organismus jedince schopen při zátěži dosáhnout a krátkodobě i udržet. Je to hodnota individuální a více než tréninkem je ovlivněna věkem. Její hodnota je různá i ve vztahu ke způsobu zatížení. Jiná hodnota může být při funkčním vyšetření na běhátku (zpravidla vyšší) a cyklistickém ergometru.

Dva základní pojmy: 
1) Anaerobní trénink znamená tzv. „trénink bez kyslíku“, zahrnuje cvičení, prováděné bez využití kyslíku, který vdechujeme. Jinými slovy, je to každá činnost, při které dochází k vyčerpání zásob kyslíku v těle a vzniká tzv. „kyslíkový dluh“. Typickým příkladem je sprint na krátkou vzdálenost, či co nejrychlejší výjezd do kopce. 
2) Aerobní aktivita znamená tzv „s kyslíkem“ je naopak tělesná činnost delšího trvání, která vyžaduje velký přísun kyslíku, ale nedochází při ní ke vzniku „kyslíkového dluhu“. Typicky třeba jízda na dlouhé vzdálenosti. Tento způsob aktivity je nezbytný k zajištění vytrvalosti a odolnosti vůči únavě.  

   1)Anaerobní trénink (85-100 maxTF,) - Nejvýznamnějším zdrojem energie jsou cukry. Hrají rozhodující roli v průběhu intenzívní jízdy. Čím rychleji nebo silněji šlapeme do pedálů, tím více spalujeme zásoby cukru v těle. Hořením cukrů, ale vznikají také metabolické zplodiny jako například kyselina mléčná. To je také důvod, proč nás po rychlé jízdě po rovině nebo v průběhu namáhavého stoupání začnou bolet svaly. Současně také stoupá spotřeba kyslíku, který zajišťuje spalování cukrů. Proto se také zadýcháme. Zrychluje se také celý metabolismus a stoupá tepová frekvence. Ta je nejlepším ukazatelem intenzity jízdy. Zásoby cukru v těle jsou omezené, a proto je musíme během déletrvajícího, intenzivnějšího výkonu doplňovat. Méně trénovaní cyklisté pocítí nedostatek cukrů již po první půlhodině namáhavější jízdy. Trénovaní profesionálové „vydrží" se zásobou cukrů v závodním tempu 60- 90 minut. Je velmi důležité sledovat v průběhu jízdy tepovou frekvenci. Pokud se pohybujeme v oblasti vyšších intenzit (85-100 maxTF), musíme od počátku průběžně doplňovat energii. 
  2)Aerobní intenzita (60-75 maxTF,) - Spotřebu energie můžeme snížit také tím, že zvolníme tempo. Náš tep klesne na úroveň středně vysoké až nízké intenzity. Poklesne spotřeba cukerných zdrojů a ke slovu přichází další zdroj energie – tuky. Spalování tuků využívá naše tělo v průběhu nižších intenzit. Jejich zásoby v těle jsou mnohonásobně větší než zásoby cukrů. Tuk je jako palivo také mnohem „čistší", protože jeho hořením nevznikají zplodiny, které by zaplavily naše svaly únavou. Tuky však nestačí krýt nároky našeho organismu, pokud jedeme příliš intenzívně. Jsou rozhodujícím zdrojem energie pro dlouhotrvající, pomalou jízdu. Ale pozor! Silná podkožní vrstva tuku, neznamená, že máme dostatečné zásoby energie, ze kterých můžeme během našich vyjížděk neomezeně čerpat. Pokud tělo není tréninkem naučeno využívat přednostně tukové zdroje, jsou nám naše „špeky" k ničemu. Místo tuku spotřebujeme během velmi krátké doby zásoby cukru, dostaneme hlad, ale na naší postavě se to rozhodně neprojeví. Bez pravidelného tréninku rozhodně na kole nezhubneme.  

Laktát (kyselina mléčná) Laktát vzniká (krystalizuje) při nadměrné námaze (její koncentrace v krvi se zvyšující zátěží stoupá), kdy se glukosa spaluje za nedostatku vzduchu ve svalech a která se projevuje bolestí svalů po pohybu.

Laktátová křivka (Curva lactata-lat.) -  je přesně a odborně řečeno graf závislosti koncentrace laktátu v krvi buď na tepové frekvenci, nebo na podávaném výkonu. Je jakýmsi obrazem toho, jak na tom jsme. Zahrnuje dva, pro nás důležité prahy, a to tepový práh aerobní (AP) při koncentraci laktátu 2 mmol/l a práh anaerobní (ANP) při koncentraci 4 mmol/l.

ZÓNY TEPOVÉ FREKVENCE (ENERGY ZÓNY) - pásma (rozmezí hodnot) tepové frekvence odpovídající momentální zátěži organizmu. Hodnoty jsou pouze informativní. (Zdroj: www.spinningafitness.cz/...)
1) Regenerační zóna - 55-60 % max. TF = obnova energie po náročném fyzickém výkonu.
FT - regenerace svalstva, kardio-vaskulárního a imunitního systému po náročném tréninku, nemoci, psychickém či fyzickém vypětí
PT - zaměřeno na dýchací techniky, relaxaci, uvolnění
2) Vytrvalostní zóna - 60-75 % max. TF = získání vytrvalostního základu pro další trénink.
FT - rozvoj vytrvalosti, zlepšení aerobní kapacity, efektivní spalování tuků
PT - udržení stálého („pohodlného") tempa a zátěže po delší čas
3) Silová zóna - 75-85 % max. TF = posílení svalstva např. pro jízdu na kole v kopcích.
FT - rozvoj silové vytrvalosti a svalové síly, rozvoj kardio-vaskulárního systému při lehce „nepohodlné" zátěži
PT - rozvoj schopnosti relaxace a soustředění během vzrůstající zátěže a únavy
4) Intervaly - 65-92 % max. TF = získání rytmu, tempa, načasování
FT - střídání úseků krátké intenzivní až maximální zátěže a zklidnění, rozvoj rychlosti a načasování, zlepšení odolnosti vůči kulminaci laktátu
PT - schopnost využití dýchání a vizualizace ke zklidnění
5) Závod - 80-92 % max. TF = simulace zátěže při závodech, "vrchol tréninkového úsilí"
FT - simulace závodu, které předchází příprava a po níž následuje uvolnění a regenerace
PT - schopnost využití zkušeností získaných během předcházejících tréninků

FT = fyzický trénink
PT = psychický trénink
TF = tepová frekvence

 Jaká SF je ta správná?
Intenzitu zatěžování organismu je nutné volit v závislosti na věku a zvolenému cíli pohybové aktivity. Velký význam má také stávající úroveň trénovanosti a individuelní vstupní předpoklady každého sportovce. 
Úplně nejpřesnější a nejspolehlivější metodou je zajít si do specializované sportovní laboratoře, jako jsou v Praze například CASRI nebo FTVS. Měření pobíhá např. běhacím pásu, který je lehce nakloněn do kopce. Jeho rychlost se postupně zvyšuje a vy běžíte, dokud můžete. Na hrudi máte připnutý pás měřiče tepové frekvence a dýcháte do speciální trubice nebo např. nasednete na kolo, zařadíte nejmenší pastorek a začnete vaši jízdu optimálním tempem. Zátěž se pak postupně zvyšuje, přičemž na konci každého intervalu se odebere krevní vzorek.Kromě maximální tepové frekvence vám takové vyšetření ukáže i další parametry (např. aerobní a anaerobní práh, VO2max atd.), které můžete při tréninku využít. Praktický test je třeba dělat pod zkušeným dozorem, abyste nedostali infarkt. 

Pokud si nenecháte zjistit přesnou tepovou frekvence v některé z laboratoří, můžete si ji přibližně vypočítat:

B) Pro určení vaší frekvence je třeba abyste zjistili vaši maximální tepovou frekvenci.
Tu si můžete spočítat teoreticky: 
1) Odhad  pomocí vzorce ze 70-tých let Foxe a Haskella 220 - věk u můžů a 226-věk u žen.  Platnost této rovnice však nebyla potvrzena, obzvlášť při studování vzorku, který obsahoval přiměřený počet starších dospělých osob (tj. > 60 let). Jedná se pravděpodobně o nejčastěji využívanou metodiku, která je však rovněž i nejméně přesná.
2) Nová studie prováděná v Coloradu a uveřejněná v Journal of the American College of Cardiology upřesnila tento vzorec HRmax(MaxTF) = 208 - 0,7 x věk
(Při srovnání výsledků nové rovnice a rovnice tradiční se ukázalo, že u mladších ročníků tradiční rovnice (220 - věk) přecenila tepovou frekvenci ve srovnání s nově získaným vzorcem, ročníkům kolem 40 poskytují stejné výsledky a u starších lidí tepovou frekvenci podcenila. Např. v 70 letech činí rozdíl obou rovnic přibližně 10 tepů/min.)
3) Muži: MaxTF = 214-(věk x 0.8); Ženy: MaxTF = 209 - (věk x 0.7). U mužů stanovuje tato kalkulace MaxTF výsledky, jež jsou prakticky totožné s variantou MaxTF=220-věk. Zejména u mladších žen však tato metoda vykazuje v porovnání s MaxTF=226-věk hodnoty MTF poněkud nižší.
4) Setkáme se taky s výpočtem -  210 - 1/2 vašeho věku - 5% vaši váhy + 4 (pro muže). Tento výpočet je však pouze orientační (+-15tepů). Zejména u starších jedinců stanovuje tato metoda v porovnání s MaxTF=220-věk hodnoty výrazně vyšší 

Např. při věku 40let a 70kg váhy - 1)varianta: 220-40let=1802)varianta 210-0,7x40let=180; 3)varianta 214-40x0,8=182; 4)varianta 210-20(1/2 z věku)-3,5kg(5%z 70kg)+4=190,5. 

Jako nejpřesnější z výše uvedených metod se tedy jeví 4. varianta, jež kalkuluje MTF dle pohlaví, věku i hmotnosti jedince. Pro přesnější vymezení jednotlivých výše uvedených intervalů je třeba zapracovat další parametr, tzv. „Klidovou tepovou frekvenci“

Můžete vyzkoušet i Conconiho test

Pozn: Já jsem využil pro zjištění maxTF ještě jednoho způsobu. Najděte si dlouhý prudší kopec. Prvních 500-600m vyjet co nejrychleji se dá, pak si chvíli odpočinout(asi 1-2min, možná déle), další 500-600m a opět jet na maximum, zase si odpočinout a poslední 500-600m km jet opět nadoraz. Ke konci posledního úseku si zaznamenat nejvyšší hodnotu tepu kterou vám ukáže sportestr a to je vaše maxTF.
Můžete i vyjet kopec, sjet dolů (odpočinek) a to opakovat 3x, při třetím vyjetí si zaznamenat nejvyšší tep.

Oběhový systém každého člověka se chová naprosto individuálně, u 20 % testovaných osob nesouhlasí teoretická maximální tepová frekvence se skutečnou ani přibližně.

Změřte si bezprostředně na konci výkonu svou tepovou frekvenci. Pokud vám klesne během dvou minut pod 120 tepů/minutu jsme v dobré kondici. Pokud ani během pěti minut neklesne tep pod 120 tepů/minutu svědčí to o nízké zdatnosti, přetrénování nebo dokonce o srdeční vadě.

C) Využití Sportestru při závodech 
Pro hobbíky platí spíše pravidlo držet se na úrovni ANP(anaerobní prah), nad který se dostanete v kopci či v nástupu. Při každém překročení anaerobního prahu se dostanete do kyslíkového dluhu, při kterém tělo produkuje laktát (obecný název pro zplodiny látkové přeměny, jejichž základem je kyselina mléčná) rychleji, než stačí vstřebat, spaluje rychle nitrosvalový glykogen a za určitou dobu musí zpomalit pro náhradu dluhu a odstranění nashromážděného laktátu. Čím lepší je aerobní báze, tím rychleji toto odstranění proběhne. Jaká rada pro většinu z nás? Držte TF na úrovni ANP, případně mírně pod a svůj výkon stupňujte. Pokud za čárou padnete vyčerpáním, nevadí, jste v cíli.

Čím delší je závod  tím větší význam sporttester má, protože vám dává dobré signály o tom, co se ve vašem organismu děje. Na střední trati může mít vyčerpání glykogenových zásob katastrofální následky. Budete-li se tedy držet většinu závodu, pod ANP prahem, tyto zásoby šetříte. Uvědomte si, že na úrovni ANP a nad ní jsou základním zdrojem energie sacharidy (uhlohydráty) ve formě nitrosvalového glykogenu. Proto je nutné během delších závodů přijímat sacharidy v dostatečném množství jako alternativní zdroj energie, který se transformuje do podoby krevní glukózy. Pokud při středním triatlonu či železňáku máte pocit, že jedete stále se stejným úsilím (což vám může potvrzovat i computer či stopky), ale tepová frekvence klesá, je to evidentní důkaz nedostatku sacharidů. Tělo se začne stále více orientovat na metabolismus tuků, a proto musí zpomalit, protože k tomu je nutná přítomnost kyslíku. Řešení? Dodejte tělu sacharidy, třeba v podobě sportovního nápoje, tím TF opět vzroste. Pro závody kratší než střední  byste měli být schopni držet tepovou frekvenci na kole na 90-92 procentech ANP Ve většině případů je hodnota ANP vyšší při běhu, z důvodu zapojení většího objemu svalové hmoty.

Zásady tréninku 
Aby byl trénink efektivní a účelný, je zapotřebí dodržovat obecně platné zásady a pravidla
1) Našemu tělu velmi prospějeme tím, že sporty trochu prostřídáme - teď v zimě např. lyžování, bruslení, plavání, jindy jízda na kole, zaběháme si apod. Organismus si nezvykne na stereotyp, nedojde k tzv. adaptaci na zátěž a neustále tak můžeme svou výkonnost zvyšovat. Stejně tak zamezíme vytvoření psychických zábran vůči dané pohybové aktivitě, pokud nebude docházet k monotónnímu opakování. 
2) Zásada postupného zvyšování zatížení.
Adaptační procesy se uskutečňují tehdy, jsou-li příslušné podněty (objem, intenzita) dostatečně účinné.  Pokud chceme svoji výkonnost zvyšovat, musíme zahájit pravidelný trénink. Je jedno, když začneme jezdit nejdříve dvakrát týdně, třeba jen po dvaceti kilometrech. Rozhodující je pravidelnost a pozvolné, zvyšování objemové zátěže. Adaptaci našeho organismu zjistíme brzy, již po 2-3 týdnech, na tepové frekvenci. Tréninkovou trasu zvládneme stejnou rychlostí při nižším tepu. Je to důkaz, že jedeme spíše na tuky! (Aerobní aktivita) Pokud chceme správně nastartovat metabolismus tuků, je lepší začít najíždět základní objem (1000 – 2000 km) spíše v nižším tempu tj. v aerobním pásmu . Pokud tato pravidla dodržíme, půjdou s nárůstem objemu a výkonnosti dolů také naše kila. Až se postupně „zapracujeme" v objemové přípravě, můžeme pomalu zvyšovat také intenzitu jízdy. Najeté kilometry nám slouží jako spolehlivý základ pro další více kvalitní trénink nebo dokonce závody.   
3) Zásada střídaní zatížení a odpočinku
V praxi to znamená, že po rozvojovém, tréninku by měl následovat lehčí trénink nebo úplný odpočinek. Rčení, že správně zvolený odpočinek je to, co dělá výkon výkonem, má své opodstatnění. 
4) Zásada systematičnosti
Zatěžování by mělo být plynulé, postupné, nepřetržité a plánovité. Pokud nebudete cvičit pořádně a často, je to jen ztráta času. Tento druh uvažování odrazuje spoustu lidí od toho, aby v pravidelném cvičení pokračovali nebo s ním vůbec začali. Logicky však je jakýkoli pohyb lepší než pasivita. 

Správná intenzita
Přílišným přetěžováním můžete svůj organismus poškodit, naopak nízkou zátěží organismu ztratíte čas a takovýto pohyb je bez kýženého efektu. Důležitá pro efektivitu zvolené pohybové aktivity nebo tréninku je proto správná intenzita, objem a četnost cvičení. Srdeční frekvence (SF) je jedním z nejspolehlivějších parametrů určujících intenzitu zátěže. Vytrvalostní trénovanost se také významně projevuje adaptací oběhového systému nejen při zátěži ale i v klidových podmínkách.

Jedno ze základních pravidel zní, že netrénovaný jedinec by při středné a dlouhodobé fyzické zátěžineměl přesáhnout 80% své předpokládané maximální tepové frekvence. Pokud tak činí, nemůže dosáhnout cílů, které si před tréninkem stanovil. Vyšší zátěž jeho organizmu nijak neprospívá, ba naopak může vážně poškodit zdraví. Při takové činnosti nedochází k dostatečnému spalování tuků, jelikož organizmus potřebnou energii získává rychleji z jiných zdrojů, např. ze svalové tkáně. Bez použití měřiče tepové frekvence, neboli sportesteru nelze stav vaší tepové frekvence spolehlivě monitorovat a musíme se spolehnout jen na vlastní subjektivní pocity Se zvyšující se tepovou frekvencí totiž metabolismus přestává brát energii z tuků a přechází na glykogenové, tedy sacharidové energetické zásoby. 

 

K volnému šíření na internetu zpracoval:
MUDr. Dušan Šponar (www.cvicime.cz)
Autor Mgr. Libor Soumar
Recenze prim. MUDr. Petr Krejčí
Vydal Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 ve společnosti Gnosis, s. r. o., Jungmannova 7, Praha ll. vydání
© Státní zdravotní ústav / www.cvicime.cz...