Cyklistické desatero

Cyklistické desatero

 Cyklistické desatero

 Při stále se zvyšujícím počtu cykloturistů je třeba vytyčit a respektovat určitá pravidla pro vzájemnou komunikaci a bezpečnost pohybu cyklistů, akceptovat „cyklistické desatero“ (dle NORBA – National Off-Road Bicycling Association).
 

  1. Budu se řídit pravidlem pravé ruky vzhledem ke všem ostatním nemotorizovaným turistům a cyklistům. Jsem si vědom, že lidé soudí cyklisty podle mého chování.
  2. Zpomalím, pokud se blížím k jiným cyklistům, a budu je předjíždět velmi opatrně.
  3. Rychlost budu mít neustále pod kontrolou. Do zatáček budu vjíždět s vědomím, že by tam někdo mohl být.
  4. Zůstanu na určených stezkách a nebudu vjíždět mimo vymezenou trasu a ničit tak vegetaci nebo zvyšovat potenciál možné eroze.
  5. Nebudu rušit zvěř nebo dobytek.
  6. Nebudu vyhazovat odpadky.
  7. Budu respektovat značení stezek a dále budu respektovat veřejná a soukromá prostranství.
  8. Přizpůsobím cíl vyjížďky svým schopnostem, vybavení, terénu a počasí včetně předpovědi.
  9. Nebudu jezdit sám do odlehlých oblastí. Vždy někomu zanechám zprávu o cíli mé cesty a o předpokládaném času návratu.
  10. Vždy budu nosit cyklistickou přilbu.